Tietosuojaseloste (523/1999, 10 ja 24 §)

Rekisterinpitäjä

Tropical Zoo Oy
Y-tunnus: 0936127-5
Haapalehdonkuja 3
20660 Littoinen

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Keijo Eronen
Puhelin: +358 2 4872451
Sähköposti: info(at)tropicalzoo.fi

Rekisterin nimi

Tropical Zoo:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinkäyttötarkoitus on Tropical Zoo:n toiminnan kehittäminen, tilastolliset tarkoitukset ja henkilökohtaisemman sisällön ja palvelun tuottaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. erilaiset kilpailuosallistumiset)
  • rekisteröidyn ilmoittamat tiedot markkinoinnin ja mainonnan lähteistä
  • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
  • sukupuoli
  • verkkokäyttäytymistä Tropical Zoo:n verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot. Käytämme Google Analyticsiä verkkokäyttäytymisen seurantaan.

Mainonnan kohdentaminen

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa.

Verkkosivustollemme on upotettu kolmannen osapuolen työkaluja:
Facebook Pixel – lisätietoa: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevia tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tapahtumissa ja Tropical Zoo:n web-sivustolla olevien kyselylomakkeiden avulla.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tropical Zoo ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään aina lukituissa tiloissa.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.