Trooppisten purje-, hai- ja pallokalojen ym. kokoelma.